Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Regeringen föreslår nu att målgruppen utökas med äldre personer. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur Allmänna arvsfonden. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. År 2019 delades 749 miljoner kronor ut.

I promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden lämnas förslag till att utöka målgruppen för arvsfonden till att även omfatta projekt som är inriktade på förhållanden för äldre personer. Målgruppen äldre personer föreslås avgränsas till personer över 65 år.

Det lämnas även förslag om hur arvsfondens tillgångar ska hanteras, hur medel för den nya målgruppen äldre ska avsättas och vilken kompetens Arvsfonddelegationen bör ha.

Ändringarna föreslås kunna träda i kraft den 1 januari 2021.

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Social­departementet