SVT: Löfven: Las-utredningen strider mot janauriavtalet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Statminister Stefan Löfven (S) anser att den omtalade las-utredningens förslag om ändrade turordningsregler på arbetsmarknaden strider mot vad regeringen och samarbetspartierna kom överens om i januariavtalet. Det säger han i en intervju i SVT:s Agenda.
Förslaget om en förändring av Lagen om anställningsskyd (las), som presenterades för ett par veckor sedan, får hård kritik av statsministern. Förslaget, som bland annat innebär en ökning av arbetsgivarnas undantag till turordningsreglerna från två till fem anställda, är inte vad man kom överens om i januariavtalet.

– I utredningsdirektiven stod det tydligt att balansen mellan parterna skulle behållas. Jag anser att utredingens förslag inte behåller balansen, säger Löfven.

Löfven tillägger att om utredningens förslag blev verklighet skulle det leda till ”godtyckliga uppsägningar” och att man skulle ”skada den svenska modellen”.

Säker på överenskommelse
Enligt januariavtalet ska utredingens förslag bli aktuellt endast om arbetsmarknadens parter själva inte kommer överens om att förändra turordningsreglerna. Stefan Löfven är säker på att parterna, som inleder förhandlingar i höst, kommer att nå en överenskommelse, varför utredningsförslaget aldrig kommer att aktualiseras. Han säger också att inte har några planer på att bryta eller om förhandla janauriavtalet.

– Pacta sunt servanda – avtal är till för att hållas, säger han.

Johan Sennerö
SVT