Årsredovisning Online

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Dir. 2020:55

En särskild utredare får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att använda elektroniska underskrifter på handlingar med regeringsbeslut som ska expedieras. Syftet med utredningen är att säkerställa att det ska vara möjligt att skriva under regeringsbeslut både på traditionellt sätt med penna på papper och elektroniskt.

Ladda ner: Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut, Dir. 2020:55 (pdf 68 kB)
Utredaren ska bl.a.

undersöka om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut är förenligt med regeringsformens krav på att regeringsbeslut som ska expedieras ska skrivas under för att bli gällande och
vid behov föreslå de ändringar av bestämmelsen i regeringsformen om underskrift av regeringsbeslut som krävs för att göra bestämmelsen teknikneutral.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Justitiedepartementet