Regeringen: Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Torsdagen 28 maj arrangerade Utrikesdepartementet, i samarbete med Svenska institutet diplomeringsceremonin Global Swede, för tionde året i rad. För första gången anordnades diplomeringsceremonin digitalt.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg och Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt, uppmärksammade under den digitala ceremonin internationella studenter som utbildat sig i Sverige. Diplom delades ut till ett 20-tal studenter från 16 länder runt om i världen. Studenterna har utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för både Sverige och det egna landet.

– Global Swede är vårt sätt att varje år tacka ett antal enastående studenter för att de valt Sverige, och samtidigt välkomna dem in i vårt globala alumnnätverk. Det är en utmanande tid att ta examen, men med sina erfarenheter från Sverige är jag övertygad om att de kommer att bidra med att bygga broar mellan Sverige och omvärlden, säger Anna Hallberg.

Global Swede är en del av regeringens och Svenska institutets arbete med att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige. Syftet är att skapa gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk utrikeshandel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar.

Global Swede-alumnerna ingår i ett brett alumnnätverk, administrerat av Svenska institutet, vilket idag omfattar omkring 16 000 personer från 140 olika länder.

Vidar Jakobínuson Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg

Utrikesdepartementet