Bildarkiv: Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund - Äntligen en nationell primärvårdsreform- slf.se

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Inriktning för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform
2019:20/164

Hälso- och sjukvården bör ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Ladda ner: 192016400Webb (pdf 926 kB)

Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. En utveckling mot en mer nära vård med fokus på primärvården syftar vidare till att kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och att använda de gemensamma resurserna mer effektivt. En reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Regeringen föreslår att definitionen av primärvård ska ändras på så sätt att primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens. Vidare föreslås en bestämmelse om vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna.

Socialdepartementet