Helsingborgs stad anser att Ruth förskola inte håller måttet. Men att stänga förskolorna redan 1 augusti 2020 går inte, har förvaltningsrätten slagit fast. Foto: Cecilia Hedlund

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Kommunen vill stänga hårt kritiserade Ruth förskola från och med 1 augusti, ett beslut som förskolan har överklagat. Nu får förskolan rätt av förvaltningsdomstolen.
Efter flera år av konstaterade brister beslöt vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg att dra tillbaka tillstånd – och pengarna – för verksamheten på Ruth förskola.

Det rör sig om ett privat företag med två förskolor, en på Drottninghög och en på Fredriksdal, med totalt 67 barn och 27 anställda.

Allvarliga brister
Beslutet byggde på att kommunen åter pekat ut allvarliga brister och inte var nöjd med förskolans åtgärder.

Dessutom ger en ny lag kommunen möjlighet att åberopa att man anser att ägaren saknar kompetens för att driva förskolan.

Den 1 augusti skulle beslutet börja gälla. Att förskolans ägare överklagat till förvaltningsrätten gjorde ingen skillnad för kommunen. Tvärtom skriver man i beslutet att så får det bli – oavsett om någon överklagar. Kommunen vill inte vänta på rättens dom.

Kan överklaga
Men nu sätter förvaltningsrätten stopp för planerna. Kommunen får vänta tills rätten avkunnat sin dom. Och nu funderar Helsingborg stad på att överklaga det beslutet.

– Vi tycker att det är viktigt att stänga redan i höst. Det finns brister i verksamheten som är allvarliga för barnen, det finns risk för att de inte får den utbildning som de ska ha enligt skollagen, säger Maria Holm på skol- och fritidsförvaltningen.

SVT har förgäves sökt ägaren till Ruth förskola för en kommentar.

SVT

Källa: svt.se