Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringskansliet

Tisdagen den 26 maj höll socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson en gemensam pressträff. Där informerades om att Folkhälsomyndigheten löpande har följt kunskapsläget och övervägt om åldersgränsen för när man ska räknas som riskgrupp bör justeras. Myndigheten gör fortsatt bedömningen att den bör ligga kvar på 70 år.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskilda råd för personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. De innebär fortsatt att i största möjliga mån minimera sina nära fysiska kontakter med andra människor.

Gerneraldirektör Johan Carlsson betonade att det är viktigt att upprätthålla sociala kontakter och minska ensamheten bland äldre för att bibehålla hälsa och livskvalitet.

Eftersom droppsmitta överförs vid nära kontakter och risken ökar vid vistelse inomhus betyder det att kontakter på avstånd framför allt utomhus medför betydligt mindre risk för smitta. Detta kan därför vara ett sätt för personer i riskgrupperna att upprätthålla sociala relationer.

Besöksförbudet på äldreboenden gäller även fortsatt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personer över 70 år finns på myndighetens webbplats.

Social­departementet

Källa: (25.17- pressträff, se video)