Foto: Fanny Asplund/SVT

Publicerad på Nyhetsskrift :

Nu JO-anmäler de regionen

I Region Kalmar län får du inte reda på vilken vaccinsort du tilldelas förrän du sitter på stolen vid vaccinationstillfället. Tackar du då nej till vaccinet – vilket några har gjort då de inte vill ha Astra Zenecas vaccin – får du betala 200 kronor. Något som lett till att ett par i länet JO-anmält regionen.

Tackar man nej till vaccin vid vaccinationstillfället ser Region Kalmar det som ett uteblivet vårdbesök, något som har kritiserats av vårdtagare som vill kunna ha en valmöjlighet.

Ett par som skulle vaccinera sig mot covid-19 i mitten av april tackade nej till den tilldelade vaccinsorten på plats och gick sedan därifrån. Kort därefter kom en faktura från regionen på 400 kronor, då de blev skyldiga 200 kronor var.

”Skulle aldrig tagit sig dit”
Mannen har nu JO-anmält Region Kalmar län. Han menar att han och hustrun aldrig hade tagit sig till vaccinationsbyggnaden, och utsatt sig och andra för eventuell smitta, om de redan innan vetat om vaccinsorten.

”Som att vilja ha fläsk men bli erbjuden bananer”
Anmälaren likställer debiteringsskyldigheten med att det är som att gå till affären för att köpa fläsk med endast bli erbjuden bananer.

– Om jag går till affären för att köpa fläsk men endast blir erbjuden bananer menar jag att jag inte ska kunna faktureras för den vara jag inte gick dit för att köpa, alltså den vara jag aldrig köpte på grund av säljarens/Region Kalmars hemlighållande av produktens namn/märke/ursprung/tillverkare, skriver mannen i sin JO-anmälan.

Fanny Asplund
SVT

Kommentera artikeln