Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Bild tagen maj 2020. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltog idag i ett informellt videomöte med sina nordiska kollegor. På mötet diskuterades bland annat utmaningar inom det nordiska arbetsmarknadsområdet med anledning av covid-19. Den Europeiska kommissionens planer om europeisk minimilön behandlades också vid mötet.

Mötets dagordning utgjordes av två diskussioner. Den första punkten fokuserade på aktuella utmaningar inom arbetsmarknadsområdet med anledning av Covid-19 i samband med det gradvisa öppnandet av de nordiska samhällena. Även utmaningar på längre sikt lyftes i diskussionerna.

– I det här läget är det viktigt att vi värnar vår gemensamma nordiska arbetsmarknad, att vi samordnar våra länders strategier inför återstarten och undanröjer de eventuella hinder som kan uppkomma, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Ministrarna diskuterade även den Europeiska kommissionens planer om att införa en europeisk minimilön.

– Den nordiska kollektivavtalsmodellen, där fack och arbetsgivare gör upp om villkor och löner på arbetsmarknaden, är en unik företeelse i europeiska sammanhang. När EU nu avser att lägga förslag inom området är det avgörande att de inte kommer i konflikt med vår modell, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Samtliga nordiska arbetsmarknadsministrar deltog i mötet tillsammans med Nordiska ministerrådets generalsekreterare, näringsministern från Åland och representanter för arbetsmarknadens parter.

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet om Arbetsmarknad, Arbetsrätt och arbetsmiljö, Nordiska frågor, Coronaviruset