Frankrikes statssekreterare för EU-frågor Amélie de Montchalin hade ett digitalt möte med EU-minister Hans Dahlgren under sitt besök i Stockholm. Foto: Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Torsdagen den 2 juli besökte den franska statssekreteraren för EU-frågor Amélie de Montchalin Stockholm. Under ett digitalt möte med EU-minister Hans Dahlgren diskuterades EU:s återhämtningsfond med anledning av coronapandemin samt EU:s långtidsbudget. Amélie de Montchalin träffade även utrikesminister Ann Linde och näringsminister Ibrahim Baylan.

Fokus för dagens digitala bilateral mellan EU-minister Hans Dahlgren och hans franska kollega Amélie de Montchalin var EU:s återhämtningsfond med anledning av coronapandemin samt EU:s långtidsbudget. Ytterligare samtalsämnen som diskuterades var rättsstatsfrågan och den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

-Jag är glad att Amélie de Montchalin var på besök i Stockholm idag. Vi hade en bra diskussion om de förutsättningar och olika utgångspunkter som råder för de olika medlemsstaterna i samtalen om återhämtningsfonden och EU:s långtidsbudget, säger Hans Dahlgren. Och vi var eniga om att det är viktigt att det nu görs en gedigen gemensam insats för att få fart på de europeiska ekonomierna igen.

På det informella videomötet med EU-ministrarna den 15 juli och vid det extrainsatta toppmötet i Europeiska rådet i Bryssel den 17-18 juli, står både återhämtningsfonden och EU:s långtidsbudget i fokus.

-För Sveriges del är det fortsatt viktigt att återhämtningsfonden baseras på lån och inte bidrag. Men ett ekonomiskt åtgärdspaket kan inte på egen hand lösa de ekonomiska problemen i Europa. Dessa insatser måste komma parallellt med att man får den inre marknaden och fria rörligheten att åter fungera fullt ut i Europa. En välfungerande inre marknad är avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning, säger Hans Dahlgren.

Statsrådsberedningen