Dagens

Alla måste göra sin del för att stoppa dödsolyckorna

De senaste åren har visat en oroväckande utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Antalet dödsolyckor i arbetet har ökat. En trygg arbetsmiljö är en prioriterad...

Beslut om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

För att förhindra långa handläggningstider har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor till a-kassorna. Regeringen har nu beslutat hur stödet...

Tecken på viss återhämtning i ekonomin – men fortsatt mycket allvarligt läge

Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i omvärlden. BNP-tillväxten är nedreviderad jämfört med den bedömning som gjordes i...

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

SOU 2020:37 Sou: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår att...

Stärkt skydd för minoriteten i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som stärker minoritetsskyddet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som bland annat bostadsrättsföreningar. Förslagen gör det...

14 juni blir det tillåtet att tävla igen: Idrott utan publik kommer att...

Från och med den 14 juni kommer idrott utan publik att vara tillåtet. Beslutet gäller för alla idrotter, på alla nivåer, på både dam-...

Uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19

Diarienummer: S2020/04550/FS Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en nationell vaccinationsplan för covid-19. Folkhälsomyndigheten ska bland annat att ta fram en prioritetsordning och en...

Mikael Damberg tar emot utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Tisdag den 26 maj överlämnar utredare Anders Danielsson betänkandet för Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar till inrikesminister Mikael Damberg. I samband...

Lästips