Illustrationsbild: Regeringen

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Åttonde extra ändringsbudgeten till riksdagen

I dag har regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2020 överlämnats till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om omställningsstöd till företag, tillskott till kommuner och regioner samt medel för utökad testning och smittspårning. Den extra ändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

För att mildra konsekvenserna av coronavirusets utbrott har regeringen idag beslutat och överlämnat ännu en extra ändringsbudget för 2020. Budgeten innehåller följande förslag:

Ett omställningsstöd införs som riktar sig till företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020, jämfört med samma period 2019. Stödet beräknas kosta 39 miljarder kronor under 2020. Skatteverket är ansvarig myndighet för att handlägga, besluta och kontrollera utbetalningar av stödet, och föreslås få ett tillskott om 150 miljoner kronor i år för kostnader kopplade till hanteringen av stödet. Utöver den nya lagen avser regeringen även att besluta om en ny förordning, där den huvudsakliga materiella regleringen av stödet kommer att finnas.

Det generella statsbidraget till kommuner och regioner utökas med 6 miljarder kronor. Tillskottet innebär att statsbidraget har höjts med sammanlagt 26 miljarder kronor i år, varav 12,5 miljarder kronor är permanenta medel och kommer kommuner och regioner till del även kommande år.

5,9 miljarder kronor satsas på kraftigt utökad testning och smittspårning. En miljard kronor ska användas till ökad smittspårning.

För att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet under sommaren föreslås Socialstyrelsen ett tillskott på 100 miljoner kronor. Tillskottet ska bland annat förstärka och samordna regionernas kapacitet att transportera patienter mellan olika regioner, till exempel från regioner där många semestrar. I uppdraget ingår också att stärka kapaciteten på lämpliga platser i landet, till exempel genom nationella förstärkningsresurser.

I budgeten föreslås också att Sverige ställer ut statliga garantier till två nya låneinstrument inom EU. Instrumenten syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet och är del av det responspaket som Eurogruppen i inkluderande format ställde sig bakom den 9 april 2020. Det ena låneinstrumentet, SURE, som ska uppgå till 100 miljarder euro, ska medlemsländer kunna låna från för att finansiera framför allt korttidsarbete och liknande åtgärder, samt vissa hälsorelaterade utgifter. Det andra instrumentet upprättas via Europeiska investeringsbanken (EIB), och ska kunna mobilisera upp till 200 miljarder euro i stöd till framförallt små och medelstora företag som drabbats av krisen. De statliga garantierna uppgår för Sveriges del till sammanlagt cirka 20 miljarder kronor. Den förväntade utgiftseffekten år 2020 uppgår till sammanlagt 54 miljoner kronor och år 2021–2023 till 108 miljoner kronor per år.

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Finansdepartementet