illustrations bild - Facebook: Åsa Lindhagen @asalindhagen

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Idag överlämnar Unicef en kartläggning till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen över hur barn påverkas av coronapandemin i Sverige.

Unicef har via grundskolor i Stockholm samlat in enkätsvar från 430 barn i årskurs 6 och 9 om hur de påverkas av den pågående pandemin. Barn har beskrivit hur skolan och fritiden påverkas, vad de längtar efter och om de har tips på hur pandemin ska hanteras.

– Vi måste lyssna mer på barnen i samhället. Skolan är en viktig plats för barn och även om vår grundskola fortsatt har varit öppen så påverkas barn i hög grad av coronapandemin, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Unicef konstaterar i rapporten att barn tar ett stort ansvar och blir påverkade av pandemin.

För ytterligare information och intervjuförfrågningar kontakta Nicole Goufas som är jämställdhetsministerns pressekreterare.

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar
för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen