Bildarkiv: Eskilstuna Kuriren

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Idag deltar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett styrelsemöte i det globala partnerskapet för att stoppa våld mot barn. Partnerskapet för internationell samverkan mot våld mot barn är ett initiativ kopplat till de globala målen i Agenda 2030 om att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Sverige har en framträdande roll som ett vägvisarland i arbetet.

− Sverige har varit ett vägvisarland i det globala partnerskapet sedan dess start 2016. Arbetet inom partnerskapet ger oss möjlighet att dela med oss av våra nationella erfarenheter av att arbeta mot våld mot barn men också lära av andras arbete. Under en pågående pandemi är detta särskilt viktigt eftersom barn som far illa normalt sett nu löper ännu större risk att utsättas för våld, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Jämställdhetsministern, som även är ansvarig för barnrättsfrågor i regeringen, är styrelseledamot i partnerskapets styrelse.

Mötet kommer bland annat att beröra olika insatser som är kopplade till barn och våldsfrågor under coronapandemin samt strategier för att samverka runt dessa.

Globala partnerskapet mot våld mot barn
Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera. Inom partnerskapet sker internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av barn. Ett antal nationer är så kallade vägvisarländer (pathfinders) och har en mer framträdande roll i det globala partnerskapet för eliminering av våld mot barn. Sverige har sedan starten rollen som ett sådant vägvisarland.

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister
med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen

Arbetsmarknads­­departementet