Regeringen: Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

I dag arrangeras en digital variant av den årliga OECD-konferensen International Summit on the Teaching Profession (ISTP) med fokus på hur regeringar och lärarfackförbund arbetar med den pågående covid-19-pandemin och vilka lärdomar som kan dras.

Sverige representeras av utbildningsminister Anna Ekström och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, som kommer att tala om vilka åtgärder den svenska regeringen har valt att vidta vad gäller skolsystemet. På mötet kommer man även att diskutera hur pandemin har påverkat jämlikheten i skolsystemen samt hur man arbetar på medellång sikt för att begränsa den negativa effekten på elever, familjer och lärare, särskilt för dem som tillhör de mest marginaliserade grupperna.

OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher samt representanter från Lärarnas Riksförbund kommer också att delta.

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Utbildningsdepartementet