Bild: Tandläkarna Wiklund

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

För att stödja de patienter som inte kan gå till tandläkaren under coronapandemin – framför allt de som är över 70 år, i riskgrupp eller nekade vård på grund av nedstängda mottagningar – föreslås nu en särskild beräkning av tandvårdsersättningen. Förslaget innebär att patienten får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020 och som är lika lång som den tid man gått miste om.

– Många personer, framför allt i riskgrupperna, har inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin, trots stora tandvårdsbehov. Vi är glada över att kunna presentera en lösning för att kompensera patienter som gått miste om sin subvention genom högkostnadsskyddet och som nu kan fortsätta gå till sin tandläkare utan ekonomisk förlust, säger socialminister Lena Hallengren.

Förslaget innebär att vissa tandvårdspatienter får en ny ersättningsperiod. Detta gäller enbart dem som kommit upp till minst 3 000 kronor (dvs. gränsen för högkostnadsskyddet) den 1 april 2020 och som inte har besökt tandvården mellan den 1 april – 1 september 2020. Den nya ersättningsperioden föreslås börja löpa den 1 september 2020.

Längden på den nya ersättningsperioden motsvarar det antal dagar som den 1 april 2020 återstod av den tidigare ersättningsperioden. Ett minimum om 90 dagar föreslås för att patienten ska hinna besöka tandvården innan den nya perioden löper ut. De tandvårdskostnader som patienten kommit upp i den 1 april 2020 läggs samman med kostnaderna för tandvård som utförs under den nya ersättningsperioden. På så sätt slipper patienten börja om från noll.

Förslaget skickas nu ut på remiss över sommaren.

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet