Illustrationsbild: Lovskolan har slagit ut väl. Foto: SVT

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidrag för lovskola.

Lovskola kan vara ett framgångsrikt stöd för elever som med anledning av coronapandemin har haft svårare förutsättningar att nå kunskapskraven i en eller flera kurser eller ett eller flera ämnen. Av den anledningen har statsbidraget för undervisning under skollov förstärkts och drygt 120 miljoner kronor har öronmärkts för ändamålet. Nu har regeringen beslutat om tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidraget. Det handlar bland annat om förenklingar av hur bidraget betalas ut till huvudmännen.

Coronapandemin innebär även att många lärare är hemma med symptom och att andra har en hårt pressad arbetssituation. För att lovskola ska kunna erbjudas även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå kommer det tillfälligt vara möjligt att få statsbidrag för lovskola även om undervisningen bedrivs av andra personer som är lämpliga med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Regeringen öppnar också för att statsbidraget kan användas till lovskola för elever som har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen.

Samtliga ändringar är tillfälliga och gäller mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021.

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Utbildningsdepartementet