Bildarkiv: Vad får man fotografera? Foto: Jordan Whitfield - fotosidan.se

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på nya bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i bland annat utlänningslagen. Förslagen ger Polismyndigheten bättre möjligheter att upptäcka om en person som finns registrerad i Schengens informationssystem (SIS) använder en falsk identitet, till exempel när han eller hon försöker resa in i landet.

SIS är ett system som Schengenländerna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete, straffrättsligt samarbete och migrationskontroll. SIS används till exempel för att föra in uppgifter om efterlysta personer eller så kallade SIS-spärrar för utlänningar som ska nekas tillträde till Schengen.
Lagrådsremiss: Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

Bakgrunden till lagrådsremissen är nya EU-regler som ställer krav på medlemsländerna om att fler personer som är registrerade i SIS ska kunna identifieras genom fotografier och fingeravtryck. Många individer kan ha samma eller liknande namn och födelsedatum medan fingeravtryck är unika.

I lagrådsremissen föreslås därför bland annat en ny bestämmelse i utlänningslagen som innebär att utlänningar i vissa fall är skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid gränskontroll eller inre utlänningskontroll, alltså till exempel i situationer när polisen kontrollerar om en utlänning har rätt att vistas i Sverige.

Genom ändringar i en annan lag, lagen om Schengens informationssystem, utökas också Polismyndighetens möjligheter att söka med hjälp av fingeravtryck i SIS och att använda sådana uppgifter som redan finns i systemet.

– Polismyndigheten får nu bättre möjligheter att upptäcka om en person försöker resa in i eller vistas i Sverige under falsk identitet. Detta är viktigt inte minst för säkerheten i landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 december 2020.

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie-
och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare

Justitiedepartementet