Jimmie Åkesson i samband med partiledarnas möte med Stefan Löfven den 29 maj. Foto: Paul Hansen

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Sverigedemokraterna kräver att statsepidemiolog Anders Tegnell avgår och ifrågasätter Folkhälsomyndighetens existens.

– Man har underskattat kraften i den här pandemin, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

I en debattartikel i DN riktar Sverigedemokraterna kraftig kritik mot Sveriges hantering av coronapandemin med udden mot Folkhälsomyndigheten.
Du är kritisk mot Folkhälsomyndighetens agerande, vilka stora fel anser du att de har gjort?

– Regeringen har byggt alla sina åtgärder och beslut på Folkhälsomyndigheten. Lena Hallengren har sagt i internationell press att vi hade gjort mer om Folkhälsomyndigheten hade bett oss att göra det. Regeringen har inte velat ta ansvar och det ställer väldigt stora krav på analysförmågan hos myndigheten. Det har varit alldeles för många missbedömningar, inte minst initialt, för att jag ska kunna känna ett orubbat förtroende.

Han nämner flera uttalanden från generaldirektör Johan Carlson och statsepidemiolog Anders Tegnell i början av pandemin, till exempel att det fanns liten risk för smittspridning i Sverige i början av pandemin men också hanteringen av Italien-resenärerna i samband med sportlovet.

Sverigedemokraternas partiledare ifrågasätter myndighetens existens och anser att det hade varit bättre att ha kvar det gamla Smittskyddsinstitutet.

– Det hade varit bra med ett mer ensidigt fokus på smittspridningen och smittbegränsningen. Folkhälsomyndigheten har gjort väldigt breda avvägningar som i stället borde ligga hos politiken. Som till exempel när Anders Tegnell sa att det inte var någon bra idé att arbeta hemifrån eftersom det var dåligt för jämlikheten.

Sverigedemokraterna kräver nu statsepidemiolog Anders Tegnells avgång.

– Han är en dålig kommunikatör och har inte lyckats förklara den svenska strategin på ett tillfredställande sätt oaktat vad man tycker om strategin. Han blir en symbol för de initiala missbedömningarna. Han har uttalat sig tvärsäkert om saker som sedan visat sig vara helt fel. Inte minst det kategoriska avvisandet av att vi skulle kunna få en allmän smittspridning i Sverige. På grund av det satte man inte in rätt åtgärder i tid.

Varför kräver ni inte att generaldirektören Johan Carlson, som är högst ansvarig, avgår i stället?

– Jag riktar mig egentligen till alla som bär ansvaret men Tegnell är symbolen. Men det är klart att regeringen borde göra något åt generaldirektörspositionen.

– Jag skulle egentligen vilja säga att regeringen borde ta konsekvenserna av det här misslyckandet. Det kommer vi att göra också men det kanske inte är läge att kräva regeringens avgång mitt i krisen. Om man vill visa handlingskraft borde man stuva om i myndigheterna.

Den här krisen pågår fortfarande, hur ansvarigt är det att avsätta en av nyckelpersonerna?

– Om man bedömer att förtroendet är väldigt lågt är det mest ansvarsfulla man kan göra att byta ut de ytterst ansvariga för misslyckandet.

Hur stort är Folkhälsomyndighetens ansvar för till exempel krisberedskapen i regioner och kommuner?

– Så som Sverige är organiserat i dag så ligger det på regionerna när det handlar om testning och sjukvård. Det återaktualiserar frågan om att förstatliga vården eller åtminstone öka det statliga ansvaret. Vi kan inte ha 21 regioner som var för sig ska vara ansvariga, det måste finnas en tydlig, central styrning.

Tror du att det finns något stöd i andra partier för ditt krav?

– Det är ganska tydligt att det både finns ett brett folkligt förtroende för både Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten och det återspeglas bland partierna. Det finns ju en intern debatt även hos oss om det här. Jag tror inte att det finns något stöd. Och det är väl egentligen inte en politisk fråga men jag uttrycker en politisk uppfattning.

Efter att en riksdagsmajoritet ställt sig bakom Moderaternas krav på att regeringen skulle fatta beslut om en coronautredning innan sommaren ska partierna senast på onsdag lämna synpunkter till regeringen på hur utredningen ska gå till.

– Den ska inte vara klar förrän i november efter valet, det kommer vi att vända oss starkt mot. Det här kommer sannolikt prägla hela den här mandatperioden och även en bit in på nästa. Då är det orimligt att inte ha alla kort på bordet innan vi går till val. Att det ska komma delrapporter innan nästa val räcker inte, kommissionen borde vara klar redan våren 2022.

Partiet vill att en stor del av utredningen ska ha fokus på att utreda varför så många äldre dött och vem som bär ansvaret. Åkesson tror att det är nödvändigt att ta hjälp av experter utifrån.

– Sverige är ett ganska litet land och även om vi har många experter som varit både kritiska och positiva så kan det vara bra att ta hjälp av experter från våra nordiska grannländer.

Hanna Jakobson
Dagens Nyheter

Hitta artikeln på dn.se

Kommentera artikeln